Bexel Manager

Bexel Manager – projekteerimis- ja ehitusprotsessi tõhus juhtimisvahend. Projekteerimisetapis on võimalik läbi viia projekti geomeetriliste vigade analüüs, koostada informatiivne ja visuaalne kvantitatiivne aruanne. Programmi suurim eelis on projekti realiseerimise graafik ja eelarve automaatne planeerimine. Vaja on vaid ettevõttesisese töö hindu ja määratleda väljatöötamise üksikasjad. Neid andmeid ning loodud protsesside täitmise loogikamaatriksit kasutades saate automaatselt luua projekti realiseerimise graafiku ja rakendamise esialgse eelarve. Ehitusprotsessi käigus saate digitaalset infomudelit täiendada tekstidokumentidega, luues seega ehitise hooldamise/kasutamise andmete paketi.

3D BIM

 • Projekti mudeli kvaliteedi ja kollisiooni kindlaksmääramine
 • Kvantiteedi arvestused
 • Konkursipakkumiste koostamine
 • Projekti muudatuste kontroll
 • Projekti visualisatsioon ja animeerimine

4D BIM

 • Graafikute kontroll ja planeerimine
 • Ehituskäigu simulatsioon
 • Graafikute optimeerimine
 • 4D progressi jälgimine
 • Kavandatu VS reaalne olukord

5D BIM

 • Kulude hindamine ja eelarve koostamine
 • 5D projekti planeerimine
 • 5D progressi jälgimine
 • Automaatsete aruannete koostamine

6D ja 7D

 • As-build BIM mudel ja projektidokumentide integreerimise nutilahendus
 • Hoonehalduse kontrolli ja seadmete hooldustööde planeerimine
 • Aktiivide tõhus haldus

Uusimad artiklid:

Varsti toimuvad üritused: