BIMi mahtude eemaldamine

Eelarvete ja planeerimise aluseks on ehitustööde mahud; BIM on teatud mõttes kogu teavet (mahud, kasutatavad materjalid, nende liigid, pindalad jne) sisaldav andmebaas, mida planeerimisel ja eelarvete koostamisel kasutada. BIMi mahtude eemaldamiseks ning vajadusel nende liigitamiseks ja grupeerimiseks on olemas mitmeid tehnoloogiaid. Mahtusid on võimalik edasiseks kasutamiseks ja valideerimiseks eksportida Exceli keskkonda.

Tarkvara

Uusimad artiklid

Varsti toimuvad üritused