Tarkvara DDS-CAD HVAС & Plumbing

Toru- ja kanalisüsteemi täielik projekteerimine ja arvutused. Mahu ja pinna arvutused on lisatud hoonete automaatsesse nutimudelisse. DDS-CAD HVAC & Plumbing (küte, ventilatsioon, kliimaseadmed ja veetorustik) sisseehitatud arvutused hõlmavad soojuskao, torustiku mõõtmete, joogivee ja kanalisatsiooni süsteemide arvutusi ning samuti mehaanilise ventilatsiooni, rõhukao ja õhuvoolu nõudeid.

Mehaanika

DDS-CAD HVAC & Plumbing moodul automaatse ventilatsioonisüsteemi projekteerimise ja arvutamise jaoks. Tarkvara tagab nutikate kanalisüsteemide projekteerimise ja suuruse automaatse märgistamise. Õhuvoolu nõuded saab välja arvutada hoone mudeli alusel. Lisaks saavutatakse hüdrauliline tasakaalustamine automaatselt, kasutades katteid, äärikuid või reguleeritavaid õhuterminale.

Santehnika

DS-CAD HVAC & Plumbing moodul kütte-, jahutus-, sanitaar-, joogivee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimiseks ja arvutamiseks. Sisseehitatud arvutused alates soojuskoormusest, U-väärtusest, rõhulangusest, radiaatori automaatsest suuruse määramisest kuni joogivee torustiku, kanalisatsiooni ja jahutussüsteemi arvustusteni. Lisaks on vastavalt EN1264-le võimalik arvutada ka põrandakütte süsteemide andmeid.

Uusimad artiklid:

Varsti toimuvad üritused: