IDEA StatiCa Steel

IDEA Statica Steeli kasutatakse teraskonstruktsioonide erielementide, nende ristlõigete, sõlmede ja ühenduste ning detailide projekteerimisel.

Programm on funktsionaalselt jaotatud mooduliteks analüüsitud ja projekteeritud elementidest (sõlm, tala, sammas, raam jne) sõltuvalt.

Miks IDEA StatiCa Steel?

Programmi IDEA Statica Steel puhul kasutatakse terase ühenduste ja elementide analüüsimiseks ja arvutamiseks CBFEMi (ingl. k. Component-Based Finite element model) meetodit, mis võimaldab keerukaid sõlmi projekteerida lihtsalt ja täpselt. Uus meetod teeb terase ühenduste ja elementide analüüsi vaid mõne minutiga.

Projekteerimine CBFEMi meetodit kasutades

CBFEM (Component-Based Finite element model) on komponentidel tuginev valmiselementide mudeli meetod, mille lõid ettevõtted IDEA RS ja FCE CTU Prague koos FCE BUT Brno ülikooliga. CBFEMi meetod tugineb valmiselementide analüüsil, mis võimaldab teha teraseühenduste täpsema analüüsi hoolimata selle keerukusest.

IDEA StatiCa Steel integreerimine

Teraseühenduste analüüsi võib importida järgmiste programmide paketist: Robot, Revit, MIDAS Civil + Gen, STAAD.Pro, SAP 2000, Scia Engineer, RFEM, RSTAB, AxisVM, ConSteel jne. Integreerides IDEA StatiCa Steel programmiga Tekla Structures võite eksportida ja saata projekteeritava ühenduse andmed tootmisetappi.

Teraseühenduste võrdlev analüüs

CBFEM on teraseühenduste analüüsi ja projekteerimise uus meetod. Komponentide mudeleid võrreldakse valmiselementide mudelitega. Raamatus esitatakse teraseühendite võrdleva analüüsi uuringud. Tehakse keevisõmbluste, kruvi- ja sammaste ühenduste analüüs.
Iga võrdleva analüüsi korral esitatakse ülesanne, analüütilise mudeli analüüsi tulemused vastavalt standardile EN 1993-1-5, eksperimentaalse ja arvutuse analüüsi tulemused.

Uusimad artiklid:

Saistītie notikumi: