Konstrukciju BIM projektēšana

Ehituskonstruktsioonide projekteerijatele

Inseneribürood otsivad alati viise, kuidas oma töö tõhusust suurendada, saada konkurentsieeliseid ja tagada konstruktsioonide projekteerimise kvaliteet. Konstruktsioonide projekteerimiseks on vaja ühtset platvormi, mille raames saaks büroo konstruktorid ehitiste konstruktsioonide mudeldamise käigus koostööd teha. Konstruktsioonide mudeldamiseks valitud vahend peab sobima tootmis- ja ehitusvaldkonna spetsialistidele. See peab tagama konkreetse projekti andmete tootmis- ja ehitusetappides kasutamise võimaluse. Konstruktsioonide optimaalsete lahenduste otsimisel ei saa konstruktorid ilma lõppelementide analüüsi programmita hakkama. Töö üldise tõhususe jaoks on kõikide programmide ülene integreeritud tegevus oluline.

Tarkvara

Projekteerimine ja analüüs

Strukturaalse analüüsi programm Dlubal RFEM võimaldab arvutada ja analüüsida hoonete konstruktsioone, mis koosnevad paneelidest, seinadest ja muudest kõvadest konstruktsioonielementidest. Tarkvara omadused:

  • analüüsitavad ja projekteeritavad konstruktsioonid ei ole piiratud geomeetriliste parameetritega, st võimalik on mudeldada erinevaid kujundeid, mahte jne;
  • Dlubali on võimalik edukalt kasutada nn muude konstruktsioonide, st masinate või tehnoloogiliste seadmete ja isegi klaaskonstruktsioonide projekteerimiseks;
  • ainulaadsed konstruktsiooni- ja koormusgeneraatorid, võimalus teha lineaarset ja mittelineaarset analüüsi;
  • teabe edastamise laialdased võimalused, võimalus arvutuslikke aruandeid vabalt konfigureerida (tabeli suurused, teabe hulk, graafikud, skeemid), samuti on võimalik insenertehniliste arvutuse aruanded esitada läti keeles;
  • süsteemil Dlubal on kahepoolne ühendus programmidega CAD, Tekla ja Revit (jm programmidega);
  • intuitiivne kasutajaliides.

Vundamendi projekteerimine

Vundamentide analüüsimiseks ja projekteerimiseks on spetsiaalne tarkvara, mis on ette nähtud geotehnilise probleemi lahendamiseks traditsiooniliste analüütiliste ja lõppelementide meetoditega. See tarkvara saab hakkama enamike geotehniliste ülesannetega alates vundamendist endast: madalate ja sügavate vundamentide kontroll, tugiseinte ja kalde stabiilsus ja muud väga spetsiifilised omadused: tunnelite analüüs, tunnelite rajamise negatiivne mõju kõrvalhoonetele, kivimi stabiilsus.

Ühenduste ja elementide projekteerimine ja analüüs

Konstruktsioonide detailseks projekteerimiseks võib kasutada tarkvara IDEA Statica:

  • programmi IDEA Statica Steel saab kasutada eraldiseisvate teraskonstruktsiooni elementide, nende ristlõigete, sõlmede ja ühenduste ning detailide projekteerimisel. Programm on funktsionaalselt jagatud mooduliteks, mida kasutatakse vastavalt analüüsitavatele ja projekteeritavatele elementidele, st sõlmedele, taladele, sammastele, raamidele jne.
  • Programmi IDEA Statica Detail saab kasutada raudbetooni konstruktsioonide eraldiseisvate elementide tsoonide ja ühenduste projekteerimisel ja analüüsimisel;
  • Tarkvara IDEA StatiCa Concrete / Presstressing saab kasutada raudbetoonist ja eelpingestatud raudbetooni elementide projekteerimisel raudbetoonhoonete ja sillakonstruktsioonide puhul. Programmi Presstressing saab laialdaselt kasutada pingutuse eri etappides.
  • IDEA StatiCa BIM – tasuta tööriist teabe laadimiseks kõige populaarsematest ja levinumatest lõppelementidest ning programmi CAD tarkvarapakettidest.

Uusimad artiklid

Varsti toimuvad üritused