BIMi kohaldamine ettevõttes

BIMi kõikehõlmav kohaldamine ettevõttes – strateegia, pädevus, tehnoloogia. Ettevõtte igapäevatöös BIMi protsesside kohaldamise meetmete kogu

Koolitus

Koolitusi on võimalik korraldada nii avatud vormis kui kohaldada ka individuaalselt iga ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi arvesse võttes.

Programmide väljatöötamine

Erinevate jooniste, spetsifikatsioonide, komponentide, BIMi kvaliteetalgoritmide väljatöötamine.

Visuaalne programmeerimine

Open API protokolli kasutades pakume programmilisade ja -laienduste väljatöötamist, et BIMi programme saaks võimalikult tõhusalt kaasata ettevõtte siseprotsessidesse.

Programmide kohandamine

Open API protokolli kasutades pakume programmilisade ja -laienduste väljatöötamist, et BIMi programme saaks võimalikult tõhusalt kaasata ettevõtte siseprotsessidesse.