Sillad ja viaduktid

Sildade ja viaduktide projekteerimisel esineb mitmeid spetsiifilisi aspekte, mis erinevad ehitiste omadest.
Väljatöötatud tavadokumendid on detailsemad, vormid on ebastandardsed (paindus jooned) ja arvestused keerulisemad. Arvestuste ja jooniste väljatöötamine on tõhusa ja kvaliteetse töö puhul ülioluline ning BIMi mudeli väljatöötamine võib jooniste koostamist oluliselt kiirendada ning samuti tootjatele ja ehitajatele arusaadaval viisil keerulisi sõlmi piltlikustada.
Arvestusi tehes on oluline arvestada eri aspekte ja eri aspektide puhul tuleb valida asjakohane risk.

Tarkvara

Uusimad artiklid

Varsti toimuvad üritused