BIMi lahendused insenerivõrkudele

Süsteemide projekteerimisel 2D keskkonnas tekivad sageli probleemid, sest pole selge, kas kõik insenerisüsteemid mahuvad ruumi või vastavasse ettenähtud kohta. Sellise selgusetuse vähendamiseks ja paigaldustöö hõlbustamiseks on võimalik kasutada 3D projekteerimisvahendeid. Ruumiliste süsteemide projekteerimine tugineb süsteemi elementide digitaalsele kujutamisele ruumis, arvestades reaalseid mõõtmeid. Digimudelite alusel koostatakse täpsed materjali nimekirjad ja läbilõigete jm parameetrite kohased joonised. See põhimõte võimaldab rohkem keskenduda süsteemide projekteerimisele ja digimudelite koostamisele. Joonised ja kvantitatiivsed ülevaated on muutuva mudeli kasutamise tulemus, seetõttu peab jooniste ja kvantitatiivsete arvestuste koostamisele kulutama märkimisväärselt vähem aega.

Tarkvara

Projekteerimistehnoloogia inseneridele

Insenertehnilised ettevõtted, kes näevad turu pidevalt muutuvaid vajadusi ja soovivad konkurentsieelist saavutada, valmistuvad muutusteks mitme aasta jooksul, arendades inseneriteadmisi ja proovides erinevates pilootprojektides digitehnoloogia tööriistad selgeks õppida.
Veel üks põhjus uue tehnoloogia valimiseks – soov muuta projekteerimise ajakulude vahekordi ja vähendada rutiinsete tööde (nt arvutused, jooniste, skeemide ja aruannete koostamine) mahtusid.
Kahtlemata julgustab ka Lätis kasvav BIM-projektide arv uuele tehnoloogiale tähelepanu pöörama.

Elektrisüsteemi projekteerimine

 • Automaatne pingelanguse arvutamine kaabli pikkusest olenevalt;
 • integreeritud valgustuse arvutus tarkvaraga Relux ja Dialux valgustustaseme täpsemaks planeerimiseks;
 • komponentide rühmade kasuteguri arvutamine;
 • ahelaväliste elementide automaatne leidmine;
 • hoonesse integreeritud ja paigaldatud PV-süsteemide projekteerimine ja graafiline esitus.

Ventilatsiooni projekteerimine

 • Programm suudab kindlaks määrata nutikate kanalielementide suuruse ja seda vastavalt vooluparameetritele korrigeerida;
 • õhu hulga automaatne arvutamine sõltuvalt inimeste arvust, vajalikust õhuvahetusest või saastehulgast;
 • süsteemi automaatne tasakaalustamine toimub ventiilide, klappide ja jaotuskarpide kaudu, tuvastades juhtventiili asendi;
 • elementide automaatne ühendamine.

Kütte ja jahutuse projekteerimine

 • Veega kütte- ja jahutussüsteemide projekteerimine Soojuse arvutamine standardi EN 12831 kohaselt;
 • kütteseadmete automaatne valik ja paigutus vastavalt valitud prioriteetidele ja tolerantsidele;
 • põrandakütte planeerimine standardi EN 1264 kohaselt;
 • küttesüsteemi võrgu hüdraulilised arvutused koos torude suuruse ja juhtseadmete asukohtade automaatse kindlaksmääramisega.

Veevärgi ja kanalisatsiooni projekteerimine

 • Külma ja sooja veevärgisüsteemi projekteerimine ja üksikasjalikud arvutused;
 • kuuma vee ringluse liini temperatuuri arvutamine;
 • veevõrgu arvutused standardi EN 806 kohaselt;
 • kanalisatsioonisüsteemi projekteerimine, arvutused ja esitus.

Uusimad artiklid

Varsti toimuvad üritused