IDEA StatiCa on väga praktiline isegi laialt levinud „tavapäraste“ sõlmede konstrueerimiseks.

Kui IDEA StatiCa 4 aasta tagasi turule tuli, sai üsna kiiresti selgeks, et see uus tehnoloogia muudab kardinaalselt inseneride arusaama, kuidas metallühendusi saab lahendada ja konstrueerida.

See oli ja on tänini ainuke tarkvara maailmas, mis annab konstruktorile täieliku topoloogilise ja metallühenduste loomise vabaduse. Tänu IDEA StatiCale saavad konstruktorid üle terve maailma lahendada lihtsalt ja kiirelt ühendusi, mis varem olid keerulised ning ajamahukad. Nii saavutatakse enneolematu effektiivsus turvalisuses järeleandmisi tegemata.
 
Sealjuures on konstruktoritele väga lihtsaks tehtud erinevate lahenduste võrdlemine, et oleks võimalik valida turvaliseim ja majanduslikult otstarbekaim lahendus.

IDEA StatiCa võimaldab paindlikult lahendada ka kõige keerulisemaid sõlmi. Seetõttu on see enamike inseneride jaoks peamine tööriist kompleksete sõlmede lahendamiseks, kus on vaja teostada paljude ühenduste või ebahariliku kujuga (või mõlema) liidete koormusarvutusi.

Järgnevas artiklis näitame paari päriselu näite varal, et IDEA StatiCa on väga praktiline isegi laialt levinud „tavapäraste“ sõlmede konstrueerimiseks. Neid pealtnäha lihtsaid sõlmi pole paraku tegelikkuses ühegi turuloleva tarkvaraga võimalik kontrollida.

Keevitatud plaatidega ühendatud nelikanttoru liide

Järgneval pildil on näha ruumiline kandesõrestik, mis koosneb nelikanttoru liitmikest, mis on omavahel metallplaatidega kokku keevitatud. Seda tüüpi lahendus ei paista kuigi keeruline, kuid pole kaetud Eurocode’iga ja nõuab mitmete eelduste tegemist ning käsitsi kalkuleerimist.

Kui võtta arvesse, et sellel sõrestikul on 300 sarnast ühendust, siis pole raske mõista, kui palju on võimalik aega kokku hoida, tehes kõik need kalkulatsioonid IDEA StatiCaga.

 

Arvutuste tegemist ei tee lihtsamaks nelikanttorude ja plaatide erinevad tasapinnad.

Ühelt meie kliendilt pärit sõlm, kus liituvad eritüüpi (UB, RHS & UNP) talad mittestandardse kinnitusplaadi külge, ilmestab hästi, kui lahendamatu on taoline sõlm tänaste tarkvaralahendustega, kuna taoline sõlm pole kaetud standardiga. Taaskord, lahendus mis pealtnäha ei tundu kuigi keeruline, nõuab manuaalset kalkuleerimist ja eelduste tegemist.

Tänu IDEA StatiCa CBFEM meetodile saame minutitega üle kontrollida kõigi ühenduste detailide (poldid, keevisõmblused, kinnitusplaadid) vastavuse standardile.

Nõtke kontroll

Lisaks tavapärasele tugevusarvutusele, mida kasutatakse kõigi elementide kontrollimiseks, tuleb nõtketundlike elementide puhul ka veenduda, et maksimaalse koormuse juures ei kaotataks need stabiilsust. (EN 1993-1-5). IDEA Statica saab sellega suurepäraselt hakkama, võimaldades kasutajal teostada lineaarst nõtkeanalüüsi ja selgitada välja üldstabiilsust mõjutavad tegurid. On oluline vahet teha üksikul elemendil ja elementide grupil. Kui arvutada elementide grupi nõtketegurit, siis peab kriitiline tegur olema suurem kui 15. Üksikelemendi puhul peab aga nõtketegur olema suurem kui 3, vastasel juhul on ühendus vastuvõtlik nõtkele.

Kokkuvõte

See artikkel kajastab vaid pealiskaudselt IDEA StatiCa võimalusi, kuid loodetavasti annavad need kaks näidet paremini aimu, mis uued võimalused on tekkinud inseneridel erinevate ühenduste arvutamiseks. Kõikehõlmav ja põhjalik metallühenduste analüüs annab paremini aimu, kuidas need detailid tegelikult käituvad. Tänu sellele on võimalik langetada otsuseid ohutumate lahenduste kasuks, tehes seda kõike sealjuures palju efekiivsemalt.