Veebiseminar. Dlubal RFEM 6 – Puitkonstruktsioonide projekteerimine

Veebiseminari eesmärk on tutvustada Dlubal RFEM 6 ja Dlubal RSTAB 9 lõplike elementide meetodil põhinevate tarkvarade võimekust puitkonstruktsioonide projekteerimisel. 

Vaatame üle puitelementide ja ristkihtpuidu kande- ja kasutuspiirseisundi ning tulepüsivuse arvutused vastavalt Eurokoodeks 5. Pöörame tähelepanu ka Structure Stability ja Modal Analysis lisadele puitkonstruktsioonide stabiilsuse kontrollimiseks ja põhisageduse määramiseks.

Video: